7 april 2020

Edwin de Vos

3 minuten lezen

461 x

Badge RSM MOOC Driving business towards the SDGsDe nieuwe versie van het EFQM model leunt op de Sustainable Development Goals. Wij gebruiken dit managementmodel in The Management Challenge. Daarom zocht ik uit wat het zijn. En wat blijkt, je kunt er heel goed mee spelen!

Ik volgde de MOOC Driving business towards the Sustainable Development Goals van de Erasmus Universiteit. En vervolgens ben ik lid geworden van SDG Nederland.

De Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Nederland is één van die landen. Het zijn de opvolgers van de Milleniumdoelen. Die liepen van 2000 tot 2015.

Overzicht van de Sustainable Development Goals

In de afbeelding hierboven staan de doelstellingen opgesomd. Deze zeventien hoofddoelen worden ondersteund door nog eens 169 subdoelen.

Stuk voor stuk zijn het ingewikkelde vraagstukken. Het is niet mogelijk om één gemakkelijk antwoord te bedenken waarmee je het doel behaalt. Je moet namelijk altijd rekening houden met een groot aantal factoren om het vraagstuk te beantwoorden, waaronder:

  • De specifieke belangen van de betrokkenen.

  • De specifieke situatie en context.

  • De samenhang tussen de verschillende doelen.

Iedereen kan bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Organisaties spelen daarbij een belangrijke rol. Het EFQM biedt deze organisatie een raamwerk voor duurzame organisatieontwikkeling. Dat raamwerk is het EFQM model. En het INK Managementmodel is de Nederlandse versie van dit model.

Het EFQM model helpt organisaties bij het realiseren van een duurzame toekomst. Het is daarom ook niet gek dat het EFQM de doelen van de Verenigde Naties heeft omarmd. Want ze versterken elkaar.

Spelen met ongestructureerde problemen

De Sustainable Development Goals zijn voorbeelden van ongestructureerde problemen. Deze problemen zijn zo ingewikkeld, dat het niet mogelijk is om ze juist te beantwoorden. Je kunt hooguit komen tot een passende oplossing. Maar wat is voor jou een passende oplossing?

Sometimes the best way to get the feel of a complicated subject is to just play with it.

Stuart Brown, Play

Met playful organisatieadvies help ik organisaties te komen tot deze passende oplossingen. Dat gebeurt door te gaan spelen met de Sustainable Development Goals. Bijvoorbeeld met LEGO SERIOUS PLAY. Of met PLAYMOBIL pro. De beschikbare kennis wordt maximaal benut, waardoor je er zeker van kunt zijn dat de uitkomst de meest passende oplossing is.

Informatie over de MOOC die ik heb gevolgd, vind je op de website van de Erasmus Universiteit.
Ook heb ik me als organisatie aangemeld bij SDG Nederland .