Twee ingrediënten voor betere workshopsWil je betere workshops met betere resultaten? Focus je dan op de volgende twee punten: het geven van toestemming en het creëren van veiligheid.

Daarmee zorg je er namelijk voor dat iedereen in je workshop betrokken wordt en zich veilig genoeg voelt om zijn mening te geven.

Precies wat je nodig hebt als je met elkaar een ingewikkeld vraagstuk wilt oplossen!

In de Harvard Business Review schreef Paul Axtell er het artikel Make Your Meetings a Safe Space for Honest Conversation over.

Het geven van toestemming

Het eerste ingrediënt voor betere workshops is het geven van toestemming. Wat heb jij als workshop facilitator nodig van de groep om de workshop effectief te kunnen begeleiden? En wat hebben de deelnemers nodig om succesvol te kunnen deelnemen?

Toestemming geven gaat daarmee dus twee kanten op. Van jou als facilitator naar de deelnemers en andersom.

En beantwoord deze vragen altijd bij aanvang van de workshop. Het stelt jou en je deelnemers namelijk in staat om ze ook daadwerkelijk uit te voeren.

De toestemmingen die Paul Axtell noemt in zijn artikel, heb ik hieronder opgesomd.

Voor de facilitator

Als facilitator vraag je toestemming om:

 • het gesprek op het juiste spoor te houden;

 • deelnemers te betrekken die nog niets hebben gezegd;

 • deelnemers af te remmen als ze het gesprek gaan domineren;

 • verhelderende vragen te stellen.

Voor de deelnemers

De deelnemers geef je toestemming om:

 • altijd vragen te stellen;

 • andere deelnemers die nog niets hebben gezegd uit te nodigen in het gesprek;

 • te vragen om extra tijd te besteden aan een onderwerp;

 • andere deelnemers te vragen naar hun standpunt over een probleem;

 • hun zorgen te uiten.

You and your team have a right to ask for whatever you need to be effective in a meeting – to lead for results, to fully express yourselves, and to add value to the discussion.

Paul Axtell

Het creëren van veiligheid

Het tweede ingrediënt voor betere workshops is het creëren van veiligheid. Mensen zeggen eerder wat ze echt denken als ze zich veilig voelen. Als ze het gevoel hebben dat er naar ze wordt geluisterd. En dat er echt wat wordt gedaan met wat ze zeggen.

In zijn artikel somt Paul Axtell 14 tips op voor het creëren van veiligheid.

14 tips voor het creëren van veiligheid

De eerste tien tips voer je uit tijdens de workshop:

 • Vraag de groep om met aandacht naar elkaar te luisteren.

 • Geef de deelnemers de tijd om hun gedachten te ordenen.

 • Stel – waar nodig – vragen ter verduidelijking.

 • Deel wat waardevol is over iemands vraag of opmerking.

 • Gebruik de namen van de deelnemers en verwijs terug naar eerdere opmerkingen die ze hebben gemaakt.

 • Nodig mensen uit die (nog) niet hebben gesproken.

 • Beantwoord alle vragen naar waarheid.

 • Vat samen wat er is geleerd als de workshop op z’n eind loopt.

 • Leg uit welke acties er worden ondernomen om die inzichten te gebruiken en vraag de groep ook om suggesties.

 • Erken de kwaliteit van het gesprek en bedank de groep ervoor.

De laatste vier tips voer je uit in de periode na de workshop:

 • Rond de actiepunten af zoals is afgesproken.

 • Deel de gesprekken niet met anderen zonder toestemming.

 • Stuur – wanneer toepasselijk – een bedankje naar de deelnemers.

 • Volg de deelnemers op om te bepalen of hun inbreng juist is verwerkt.

Conversations become broader and deeper when everyone is involved and feels safe enough to speak their minds.

Paul Axtell

Dus vanaf nu nog betere playful workshops?

Ga ik vanaf nu zelf met deze ingrediënten en tips ook nog betere playful workshops faciliteren? Dat ga ik zeker.

In de voorbereiding van een workshop heb ik het met de opdrachtgever al over veiligheid. Nu kan ik ook dit stuk met ze delen in de voorbereiding.

En verder zal ik bij de start van een workshop nog explicieter stilstaan bij het toestemming geven.

Heb je een vraag over hoe je zelf een workshop beter uitvoert? Reageer hieronder, dan denk ik graag met je mee.