28 april 2020

Edwin de Vos

4 minuten lezen

685 x

Met het OGSM model maak je plannen die echt werken. Het is een makkelijk te begrijpen model dat duidelijk laat zien wat je moet doen om je doel te bereiken.

Organisaties gebruiken het om hun plannen helder uit te werken en duidelijk te communiceren. Dat werkt goed, zo heb ik ervaren toen ik zelf als manager bij ABN AMRO met de OGSM methode werkte.

Met behulp van LEGO SERIOUS PLAY vul je het OGSM template in een dag, waardoor je je plan gelijk de volgende dag al kunt uitvoeren.

Het OGSM model in het kort

Het OGSM model

In de afbeelding zie je het OGSM model. De naam is een afkorting die staat voor:

 • Objective

 • Goals

 • Strategies

 • Measures

De objective

Het model begint met een beschrijving van de objective. Dat is de kwalitatieve doelstelling van je plan. Het beschrijft wat je wilt hebben bereikt aan het einde van je plan.

Deze doelstelling is leidend voor alles wat in het model volgt. Daarom is het belangrijk dat iedereen deze doelstelling goed begrijpt én onderschrijft.

De goals

De goals vertalen de objective naar kwantitatieve doelen. Enerzijds zorgen deze doelen ervoor dat iedereen hetzelfde verstaat onder de elementen die je noemt in de objective. En anderzijds kun je aan het einde van je plan objectief vaststellen of je alle elementen van je objective hebt gehaald.

Met de objective en de goals bepaal je wat je wilt bereiken. En met de strategies en measures geef je vervolgens aan hoe je dat gaat doen.

De strategies

De strategies beschrijven de concrete strategieën die je kiest om je doelstelling te gaan halen. Om er voor te zorgen dat je gefocust blijft, kunnen dat er maximaal vijf zijn. En als het lukt zelfs nog wat minder. Om te komen tot de juiste strategieën, zul je daarom echt scherpe keuzes moeten maken.

De measures

De measures bestaan uit een dashboard en acties. In het dashboard meet je of iedere strategie op koers ligt.

In de acties vertaal je de strategie naar concrete actiestappen. Hier kun je ook aan toevoegen wie de actie uitvoert en wanneer deze klaar is.

Je kunt de OGSM methode goed gebruiken voor het maken van een jaarplan, maar bijvoorbeeld ook om serieuze stappen te zetten met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

De OGSM methode in de praktijk

ABN AMRO logo

Zelf heb ik met de OGSM methode in de praktijk gewerkt bij ABN AMRO. Als manager stuurde ik mijn afdeling aan met een OGSM jaarplan. En daarnaast begeleidde ik als OGSM facilitator andere teams bij het maken van hun jaarplannen.

De OGSM methode vond ik makkelijk werken om de volgende redenen:

 • Een OGSM past op 1 A4. Daardoor is het voor iedereen eenvoudig te overzien en gemakkelijk te begrijpen.

 • Je kunt een OGSM makkelijk doorvertalen van organisatie naar afdelingen, teams en zelfs individuele medewerkers. Daardoor is meteen duidelijk wie wat bijdraagt aan de hoofddoelstelling.

 • Iedereen spreekt dezelfde taal. Daardoor verloopt de communicatie over je doelstellingen en de voortgang van je plan veel makkelijker.

Een OGSM template vul je met LEGO SERIOUS PLAY

LEGO SERIOUS PLAY Starter KitKun je spelen met het OGSM? Jazeker! Door het OGSM template stap voor stap in te vullen met behulp van LEGO SERIOUS PLAY. Na een workshop van een dag heb je dan een plan dat je gelijk de volgende dag al kunt uitvoeren.

De stappen die je daarvoor doorloopt:

 • In de eerste stap werk je de objective van je plan uit. LEGO SERIOUS PLAY zorgt er daarbij voor dat de inbreng van alle betrokkenen wordt gehoord. Ook zorgt het er voor dat iedereen de objective écht begrijpt. En tot slot wordt deze objective door alle betrokkenen onderschreven.

 • In de tweede stap formuleer je de goals scherp. Dat gaat vlot omdat alle betrokkenen de objective al scherp hebben. Daardoor kun je gelijk de goals kwantificeren.

 • In de derde stap bedenk je de strategieën waarmee je de objective wilt realiseren. Eerst bedenken alle betrokkenen individueel met behulp van LEGO SERIOUS PLAY mogelijke strategieën. Deze LEGO bouwwerken worden vervolgens zo samengevoegd, aangepast en geordend dat er scherp gekozen kan worden voor de meest veelbelovende strategieën.

 • In de vierde stap tot slot, worden per strategie de measures uitgewerkt. Dat kan dan worden gedaan door degene die verantwoordelijk is voor de betreffende strategie.

Het OGSM boek

OGSM boek - Business plan op 1 A4: Snel en effectief plannen met OGSM

Wil je een boek over OGSM lezen? Lees dan Business Plan op 1 A4: Snel en effectief plannen met OGSM. Het is een klein, vlot te lezen boekje dat je kunt bestellen op Managementboek.nl of bol.com .